Tài khoản
Tìm kiếm
Tư vấn
Đặt câu hỏi
Nhận tư vấn
Chuyên gia
Cơ quan
Thêm ...
Tư vấn pháp luật hành chính
Tư vấn pháp luật đầu tư
Tư vấn pháp luật thương mại
Tư vấn pháp luật đấu thầu
Tư vấn pháp luật giao thông
Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự
Tư vấn pháp luật xây dựng
Tư vấn pháp luật tài chính
Tư vấn pháp luật hôn nhân
Tư vấn pháp luật dân sự
Tư vấn pháp luật hình sự
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp
Tư vấn pháp luật thuế
Tư vấn pháp luật đất đai
Tư vấn pháp luật lao động
Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ
Tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội
Tư vấn pháp luật công chứng
Tư vấn pháp luật thừa phát lại
Công an
Tòa án nhân dân
Viện kiểm sát nhân dân
Thi hành án dân sự
Kho bạc nhà nước
Cơ quan thuế
Luật sư
Chuyên gia thuế
Thừa phát lại
Công chứng viên
Trang chủ/ Xem để biết

Chính sách bình đẳng

Nền tảng công nghệ PEXLEx tạo ra sự bình đẳng đối với mọi thành viên (người hỏi, chuyên gia pháp luật) của PEXLEx.

- Đối với thành viên (người hỏi) thì ai cũng có quyền đặt câu hỏi, số lượng câu hỏi không bị hạn chế, câu hỏi được thành viên đăng sẽ được hiển thị ngay tại mục "NHẬN TƯ VẤN". Tất cả các chuyên gia pháp luật có thể xem câu hỏi và quyết định việc nhận hay không nhận tư vấn câu hỏi đó. Việc chuyên gia pháp luật nhận tư vấn cho câu hỏi của thành viên hoàn toàn phụ thuộc vào các yếu tố như: Nội dung câu hỏi, địa điểm, thời gian yêu cầu tư vấn, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của chuyên gia pháp luật. Do thông tin về thành viên không được hiển thị, như vậy sẽ không có việc thông tin về thành viên ảnh hưởng đến việc nhận tư vấn.

- Đối với thành viên (chuyên gia pháp luật) ai cũng có quyền tư vấn cho người hỏi, khi 1 câu hỏi được đăng lên, lập tức sẽ hiển thị tại mục "NHẬN TƯ VẤN" chuyên gia pháp luật nào cũng có quyền quyết định nhận tư vấn cho câu hỏi đó. Một chuyên gia pháp luật chỉ được thực hiện tư vấn 1 câu hỏi tại cùng 1 thời điểm, sau khi chấm dứt việc tư vấn câu hỏi đó mới có quyền nhận tư vấn cho câu hỏi tiếp theo. Việc chuyên gia pháp luật nào có quyền nhận tư vấn cho câu hỏi của thành viên (người hỏi) được xác định dựa vào việc đồng ý nhận tư vấn cho câu hỏi sớm nhất bằng cách click vào nút "Nhận tư vấn" ở ngay phía dưới câu hỏi đó.

Quay lại
Được tài trợ bởi

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ
CHU VĂN CHIẾN


Đc: số 140, Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương
Di động: 0902 044 533
Tiếng Việt Tiếng Anh

Pexlex © Copyright 2020