Tài khoản
Tìm kiếm
Tư vấn
Đặt câu hỏi
Nhận tư vấn
Chuyên gia
Cơ quan
Thêm ...
Tư vấn pháp luật hành chính
Tư vấn pháp luật đầu tư
Tư vấn pháp luật thương mại
Tư vấn pháp luật đấu thầu
Tư vấn pháp luật giao thông
Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự
Tư vấn pháp luật xây dựng
Tư vấn pháp luật tài chính
Tư vấn pháp luật hôn nhân
Tư vấn pháp luật dân sự
Tư vấn pháp luật hình sự
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp
Tư vấn pháp luật thuế
Tư vấn pháp luật đất đai
Tư vấn pháp luật lao động
Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ
Tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội
Tư vấn pháp luật công chứng
Tư vấn pháp luật thừa phát lại
Công an
Tòa án nhân dân
Viện kiểm sát nhân dân
Thi hành án dân sự
Kho bạc nhà nước
Cơ quan thuế
Luật sư
Chuyên gia thuế
Thừa phát lại
Công chứng viên
Trang chủ/ Xem để biết

Mô hình hoạt động của PExLEx

- Nền tảng công nghệ PEXLEx hoạt động theo mô hình của trang thông tin tổng hợp về pháp luật. Đây không phải là mô hình mới, nhưng PEXLEx có những tính năng phù hợp với đặc thù của hoạt động pháp luật và thiết thực cho người dùng.

- Nền tảng công nghệ PEXLEx là trang thông tin tổng hợp về pháp luật "Giúp kết nối pháp luật giữa nhu cầu thực và khả năng thực" theo đó chúng tôi không thực hiện công việc môi giới về pháp luật cũng như không thực hiện việc tư vấn hay cung cấp dịch vụ về pháp luật. Người dùng sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí hay khoản đóng góp nào cho PEXLEx. Việc hỏi và tư vấn giữa người hỏi và chuyên gia pháp luật, rồi sau đó có thể ký hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp luật diễn ra độc lập và nhân danh mình/ tổ chức của mình và tự chịu trách nhiệm với nhau mà không có sự can thiệp/giám sát của PEXLEx.

Quay lại
Được tài trợ bởi

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ
CHU VĂN CHIẾN


Đc: số 140, Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương
Di động: 0902 044 533
Tiếng Việt Tiếng Anh

Pexlex © Copyright 2020