Tài khoản
Tìm kiếm
Tư vấn
Đặt câu hỏi
Nhận tư vấn
Chuyên gia
Cơ quan
Thêm ...
Mr.
Mr.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Mr.
Mr.
Luật sư
Chuyên gia thuế
Thừa phát lại
Công chứng viên
Giới thiệu
Thế mạnh
Lĩnh vực

Luật sư Lâm Văn Đằng

Địa chỉ Kim Bảng, Hà Nam
Di động 0904529228
Email Lamdang@gmail.com
Kinh nghiệm 6 năm


Giới thiệu

Là trưởng văn phòng luật sư Lâm


Thế mạnh

Tư vấn pháp lý đất đai, hình sự; tham gia tố tụng


Lĩnh vực


Được tài trợ bởi

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ
CHU VĂN CHIẾN


Đc: số 140, Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương
Di động: 0902 044 533
Tiếng Việt Tiếng Anh

Pexlex © Copyright 2020