Tài khoản
Tìm kiếm
Tư vấn
Đặt câu hỏi
Nhận tư vấn
Chuyên gia
Cơ quan
Thêm ...
Mr.
Mr.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Mr.
Mr.
Luật sư
Chuyên gia thuế
Thừa phát lại
Công chứng viên
Giới thiệu
Thế mạnh
Lĩnh vực

Luật sư Bùi Việt Hùng

Địa chỉ Đống Đa, Hà Nội
Di động 0989201349
Email Hungbv@buivietlaw.com
Kinh nghiệm 13 năm


Giới thiệu

Luật sư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý


Thế mạnh

Tư vấn, tranh tụng, đại diện theo pháp luật. Có kinh nghiệm làm việc với các cá nhân, tổ chức nước ngoài. ADR


Lĩnh vực


Được tài trợ bởi

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ
CHU VĂN CHIẾN


Đc: số 140, Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương
Di động: 0902 044 533
Tiếng Việt Tiếng Anh

Pexlex © Copyright 2020